Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

zagansky
3486 8bef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakhabarakh khabarakh
8514 209a

La Peau Douce (1964)

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
zagansky
0708 a046 500
zagansky
Reposted fromDennkost Dennkost viailovemovies ilovemovies

August 20 2018

4935 8064 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viakhabarakh khabarakh

July 19 2018

zagansky
Tak jak ktoś kiedyś powiedział: gdy człowiekowi nie szkoda czasu, to prawie wszystkiego może się dowiedzieć.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
zagansky
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
zagansky
2980 d3e6
More nom please
Reposted fromdarthsadic darthsadic viakomplikacja komplikacja
zagansky
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
zagansky
zagansky
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
zagansky
zagansky
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viakomplikacja komplikacja
zagansky
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrugs drugs
zagansky
Młody człowiek staje się takim dorosłym, jakiego chciało jego dzieciństwo.
— E. E. Schmitt: "Pan Ibrahim i kwiaty Koranu"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
zagansky
0479 50d2 500
Reposted fromcukierky cukierky viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
Tak Cię pochłania bycie sobą, że nie masz nawet pojęcia, jaka jesteś nadzwyczajna
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
9612 9761 500

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viafajnychnielubie fajnychnielubie
zagansky
1391 ee17
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
zagansky
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl