Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

zagansky

November 03 2018

zagansky
6203 7fd5 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
zagansky
Identitätskrise
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats
zagansky
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaberewere berewere
zagansky
7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakomplikacja komplikacja
zagansky
zagansky
0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh viairmelin irmelin
zagansky
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
zagansky
9211 f0ab
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viakomplikacja komplikacja

October 14 2018

zagansky
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
zagansky
7499 81a6 500
Reposted fromLotte Lotte viaClary Clary
zagansky
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viaberewere berewere
zagansky
Reposted fromFlau Flau viaberewere berewere
zagansky
3296 30a0 500
zagansky
Lubię głowić się i lubię lubić. Lubię łudzić się i łudzę ludzi, że odcinam się, by ich nie nudzić. 
— Klaus Mitffoch, O głowie
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...