Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

zagansky
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
zagansky
3739 3844
Reposted fromGIFer GIFer viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
zagansky
5388 e70f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
zagansky

July 12 2018

zagansky
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
7083 6132 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrugs drugs
zagansky
4019 feec 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadrugs drugs

March 24 2018

zagansky
1165 f6dc 500
zagansky
zagansky
6776 fdf0 500
Reposted fromkartofel kartofel viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
5541 895a
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
zagansky
1313 754a
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viairmelin irmelin
zagansky
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin

March 23 2018

zagansky
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
zagansky
2586 5816
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
zagansky
1469 de35 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
zagansky
2588 58c6 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
zagansky
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl