Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

zagansky
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
zagansky
zagansky
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viakomplikacja komplikacja
zagansky
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrugs drugs
zagansky
Młody człowiek staje się takim dorosłym, jakiego chciało jego dzieciństwo.
— E. E. Schmitt: "Pan Ibrahim i kwiaty Koranu"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
zagansky
0479 50d2 500
Reposted fromcukierky cukierky viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
Tak Cię pochłania bycie sobą, że nie masz nawet pojęcia, jaka jesteś nadzwyczajna
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
9612 9761 500

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viafajnychnielubie fajnychnielubie
zagansky
1391 ee17
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
zagansky
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
zagansky
1717 04e3
Reposted frompulperybka pulperybka viakhabarakh khabarakh
zagansky
zagansky
0159 ded6 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaOsorkonius Osorkonius
3804 71d3
Reposted frombrumous brumous viaelewinea elewinea
zagansky
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
zagansky
3739 3844
Reposted fromGIFer GIFer viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
zagansky
5388 e70f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
zagansky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl