Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

zagansky
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
Reposted fromsargon sargon viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaClary Clary
zagansky
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
zagansky

Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.

— Salman Rushdie
zagansky
2821 7aa8 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viairmelin irmelin
zagansky
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viairmelin irmelin
zagansky
6277 6f13
Reposted fromparkaboy parkaboy viakhabarakh khabarakh
zagansky
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
zagansky
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
9578 3a86
Reposted fromfakinszit fakinszit viairmelin irmelin
9578 3a86
Reposted fromfakinszit fakinszit viairmelin irmelin
zagansky
zagansky
2868 571d
pizza
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viairmelin irmelin
zagansky
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
zagansky
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
zagansky
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viakhabarakh khabarakh
4089 1b39 500

Budapest, Hungary (by Grzegorz Paskudzki)

zagansky
Potrząsając głową, żeby w ten sposób wyrzucić z niej myśli, zirytował się, że krąży w nim tyle lęków: każdego dnia wystarczało, żeby stał się nieco mniej czujny, a już wyłaniał się strach. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Papugi z placu d'Arezzo"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl