Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

zagansky
1967 798e
Reposted fromtfu tfu viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura

March 26 2017

zagansky
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
zagansky
1646 2f87
zagansky
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakomplikacja komplikacja
zagansky
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
zagansky
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viakomplikacja komplikacja
zagansky
Zakochiwałam się w czarujących łajdakach. Adorowałam niewłaściwych mężczyzn z niewłaściwych powodów. Sama jestem sobie winna. Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli idzie o samokontrolę, mam luki u podstaw.
— Bridget Asher
zagansky
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— żulczyk, mój ulubiony. jak zawsze idealny do mojej sytuacji.
1712 eec1
Reposted fromlevindis levindis viadrugs drugs

March 15 2017

zagansky
6432 8c47 500
...

February 19 2017

zagansky
zagansky
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
zagansky

everydaylouie:

a bird apartment

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
zagansky
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Kobiety są naprawdę niezrozumiałe. Nawet jeśli im powiesz, że kochasz, to i tak muszą się bez przerwy upewniać.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zagansky
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

0492 f3f6
Reposted fromirmelin irmelin viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl