Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

9578 3a86
Reposted fromfakinszit fakinszit viairmelin irmelin
9578 3a86
Reposted fromfakinszit fakinszit viairmelin irmelin
zagansky
zagansky
2868 571d
pizza
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viairmelin irmelin
zagansky
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
zagansky
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
zagansky
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viakhabarakh khabarakh
4089 1b39 500

Budapest, Hungary (by Grzegorz Paskudzki)

zagansky
Potrząsając głową, żeby w ten sposób wyrzucić z niej myśli, zirytował się, że krąży w nim tyle lęków: każdego dnia wystarczało, żeby stał się nieco mniej czujny, a już wyłaniał się strach. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Papugi z placu d'Arezzo"
zagansky
"Help!"
Reposted fromcats cats
zagansky
1967 798e
Reposted fromtfu tfu viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura

March 26 2017

zagansky
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
zagansky
1646 2f87
zagansky
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakomplikacja komplikacja
zagansky
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
zagansky
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viakomplikacja komplikacja
zagansky
Zakochiwałam się w czarujących łajdakach. Adorowałam niewłaściwych mężczyzn z niewłaściwych powodów. Sama jestem sobie winna. Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli idzie o samokontrolę, mam luki u podstaw.
— Bridget Asher
zagansky
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— żulczyk, mój ulubiony. jak zawsze idealny do mojej sytuacji.
1712 eec1
Reposted fromlevindis levindis viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl