Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

zagansky
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa
zagansky
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa
zagansky
1934 ad58 500
zagansky
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viairmelin irmelin
zagansky

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
zagansky
zagansky
Reposted fromu-dit u-dit vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska vianieprzytomny nieprzytomny
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
zagansky
0349 4c57 500
zagansky
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
3547 2c6e
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
Reposted fromszatanista szatanista vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
1982 98e4 500
Photo; Anil Aydin‎
Reposted fromPoranny Poranny viacats cats
zagansky

I wierzyć mi nie chciałeś, gdy Ci obiecywałam, że ten ból ustąpi i że kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik „pierwsza”. Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.

— na fejsie z moim synem
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
zagansky
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
zagansky
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl