Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

zagansky
zagansky
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
zagansky

everydaylouie:

a bird apartment

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
zagansky
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Kobiety są naprawdę niezrozumiałe. Nawet jeśli im powiesz, że kochasz, to i tak muszą się bez przerwy upewniać.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zagansky
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

0492 f3f6
Reposted fromirmelin irmelin viakomplikacja komplikacja
zagansky
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaClary Clary
zagansky
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viakomplikacja komplikacja
zagansky
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viakomplikacja komplikacja
zagansky
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaClary Clary
zagansky
5720 1411
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
zagansky
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
zagansky
7770 d1c2
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viadrugs drugs
zagansky
3971 0423
My take on astronomy
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viadrugs drugs
zagansky
0898 73ed
zagansky
6891 3eeb
Reposted fromgarazowka garazowka vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl