Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

zagansky
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
zagansky
7499 81a6 500
Reposted fromLotte Lotte viaClary Clary
zagansky
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viaberewere berewere
zagansky
Reposted fromFlau Flau viaberewere berewere
zagansky
3296 30a0 500
zagansky
Lubię głowić się i lubię lubić. Lubię łudzić się i łudzę ludzi, że odcinam się, by ich nie nudzić. 
— Klaus Mitffoch, O głowie
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
zagansky
3486 8bef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakhabarakh khabarakh
8514 209a

La Peau Douce (1964)

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
zagansky
0708 a046 500
zagansky
Reposted fromDennkost Dennkost viailovemovies ilovemovies

August 20 2018

4935 8064 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viakhabarakh khabarakh

July 19 2018

zagansky
Tak jak ktoś kiedyś powiedział: gdy człowiekowi nie szkoda czasu, to prawie wszystkiego może się dowiedzieć.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
zagansky
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
zagansky
2980 d3e6
More nom please
Reposted fromdarthsadic darthsadic viakomplikacja komplikacja
zagansky
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
zagansky
zagansky
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl