Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

zagansky
Z miłości człowiek głupieje i jest w tym coś pięknego, natomiast z braku miłości również głupieje, ale jest w tym coś wyniszczającego
— Federico Moccia "Chwila szczęścia"
zagansky
0765 103c
Reposted fromdusix dusix viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
7185 7c4c
zagansky
1922 1551
zagansky
1602 a3df 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie
— Zeruya Shalev
Reposted fromautunno autunno viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
(…) tam gdzie nie musisz, nie pokazuj swojej bezradności.
— ks. Jan Kaczkowski – "Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość"
zagansky
1933 4389
zagansky
zagansky
6931 be00
Reposted fromverronique verronique viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
1928 8ca0
zagansky
Reposted fromcefuj cefuj viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
3629 ac8f 500
Reposted frommakemyday makemyday viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky

November 21 2016

zagansky
Reposted fromFlau Flau viabigevilgrin00 bigevilgrin00

November 18 2016

zagansky
zagansky
Ten rok pokazał mi, że obojętnie co się nie dzieje wstaję. Podnoszę dupę i idę dalej. Narzekam. Strasznie, ale zawsze ruszam naprzód.
— I życzę Wam i sobie, aby w kolejnym roku było więcej szczęścia i żebyście mniej razy musieli się otrząsać po porażkach. Więcej sukcesów! Szczęśliwego moja zupowa rodzino!
zagansky
zagansky
2909 38e0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
6070 386f 500
Reposted fromnowornever nowornever viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl