Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

zagansky
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. 
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted frommahidevran mahidevran viairmelin irmelin
zagansky
zagansky
4744 16df
Reposted fromEkran Ekran viadrugs drugs
zagansky
5330 2dba 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakomplikacja komplikacja
zagansky
4288 2f29
Reposted fromTamahl Tamahl viakomplikacja komplikacja
zagansky

leahclaire:

buzzfeed:

Museums are really weird.

this is awesome, the end

Reposted fromMoonTide MoonTide viakomplikacja komplikacja
zagansky
9187 d3b8 500
Reposted fromprzemeksic przemeksic viakomplikacja komplikacja
zagansky
9187 d3b8 500
Reposted fromprzemeksic przemeksic viakomplikacja komplikacja
zagansky
Najbardziej nie mogłem przeboleć momentu, gdy zacząłem żebrać o jej zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakomplikacja komplikacja
zagansky
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viakomplikacja komplikacja
zagansky
6423 c7f6
Reposted fromMySecondLife MySecondLife viakomplikacja komplikacja
zagansky
8057 11fd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakomplikacja komplikacja
zagansky
9168 4e6c
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viakomplikacja komplikacja
zagansky
zagansky
- Przyjeżdżaj córko, bo już się stęskniłam. - Ja też tęsknię. - Dobrze, że chociaż kawę przez telefon można razem wypić.
— rozmawiam z mamą. pijemy dużo kawy.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
zagansky
zagansky
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats

January 01 2017

zagansky
7367 895c
Reposted fromministerium ministerium vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
Reposted fromtfu tfu vianieprzytomny nieprzytomny
zagansky
9855 f1b2
bacon
Reposted frompankamien pankamien viakhabarakh khabarakh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl