Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

zagansky
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— Santiago Pajares – Książka, której nie ma
Reposted fromnyaako nyaako viapurecoffeine purecoffeine
zagansky
6910 bc88
Reposted fromretro-girl retro-girl viapurecoffeine purecoffeine
zagansky
To, co się dzieje, jest tak dziwne, że nawet nie chcę tu stosować logiki, bo gdy to robię, zaczynam wątpić w jej wartość.
— Jonathan Kellerman – Bomba zegarowa
Reposted fromnyaako nyaako viapurecoffeine purecoffeine
zagansky
2684 73f8 500
Reposted fromnyaako nyaako viapurecoffeine purecoffeine

August 19 2016

zagansky
Nie mogę znieść lenistwa, chamstwa, tego, że ludzie nie lubią tego, co robią, i olewają to, co robią. Jeśli komuś coś się nie podoba, powinien to zmienić. Ale ludzie boją się zmian. Trzeba coś stracić, żeby coś zyskać.
— Joanna Jędrzejczyk
Reposted frompaperman paperman viairmelin irmelin
zagansky
0883 dc8d
Reposted fromgrobson grobson viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
0884 c594
Reposted fromgrobson grobson viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
Pożyczaj tylko od pesymistów.
Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz.
— Tristan Bernard
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
zagansky
Prawdziwa przyjaźń - kiedy jeszcze nie skończyłeś opowiadać o swoim problemie, a już masz polane.
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty

sportula:

also to all my new followers

image

hello

image

welcome

image

i’ve been waiting for you

Reposted fromsofincha sofincha viairmelin irmelin
zagansky
Jeśli przyjaźń ma być umieralnią miłości, nienawidzę przyjaźni.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
zagansky
Miłość umiera czasami z powodu niepewności - moja umarła za sprawą pewności.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
zagansky
6751 2607
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viazarazwracam zarazwracam
zagansky
Reposted fromtfu tfu viazarazwracam zarazwracam
zagansky
6917 ffa5 500
zagansky
5035 404d 500
Reposted fromkjuik kjuik viazarazwracam zarazwracam
zagansky
1325 dad1 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viazarazwracam zarazwracam
zagansky
4572 e8df 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
zagansky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl