Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2016

zagansky
9894 3192 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakhabarakh khabarakh
zagansky
2814 732e
Reposted fromfronesis fronesis viakhabarakh khabarakh
zagansky
(…) milczeć nie wolno. Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym z kłamstw.
— Marek Hłasko
Reposted fromaggape aggape viaicantsleepatnight icantsleepatnight
zagansky
7307 4ae7 500
Reposted fromvigil vigil viablackandwhitebynlm blackandwhitebynlm
zagansky
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest".
— wciąż uczę się tego od nowa...
Reposted fromSandria Sandria viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie co należy powiedzieć żeby ukryć prawdę, wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco i nie drgnie na waszej twarzy żaden muskuł, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromzusnA zusnA viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
Quit your job & do more drugs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reposted fromFlau Flau viadrugs drugs
zagansky
8631 8f74 500
Reposted fromshieep shieep viairmelin irmelin
zagansky
1915 5182 500
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki viairmelin irmelin
zagansky
Reposted fromargasek argasek viairmelin irmelin
zagansky
zagansky
zagansky
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood - "Dziewczyny, które zabiły Chloe"
zagansky
1787 613d
Reposted fromrol rol viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
9451 789b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zagansky
8701 14c3
zagansky
Reposted fromfandoms fandoms viairmelin irmelin
zagansky
2184 be8f 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
zagansky
8533 db2b 500
soup.
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viairmelin irmelin
zagansky
0883 69f2 500
Reposted fromgirls-and-cats girls-and-cats viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl